آهنگ جدید و بسیار زیبایی به نام مداد رنگی ازفرزین زخمی و سعید اژدر و بی دل(به سبک R&b) با سه کیفیت

        http://www.nanjoon.com

 با کیفیت 128

دانلود آهنگ-مداد رنگی

با کیفیت 64

دانلود آهنگ-مداد رنگی

با کیفیت 20

دانلود آهنگ-مداد رنگی