دموی آهنگ جدید آرش ZEO با فرواک رو میذارم که ناظر ظبط آهنگ سروش هیچکس و علی قاف بودن...
اسم آهنگ فراریم هست...آهنگ س.ی.ا.س.ی اجتماعی هست.حتما دانلود کنید....!!!!

http://www.nanjoon.net

دانلود دموی آهنگ فراریم